Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

Dane kontaktowe

Sekretariat Fundacji KOS

ul. Francuska 4, 03-906 Warszawa
telefax 0-22 616 1247
komórka 0607 080 474
e-mail: fundacja.kos@wp.pl
Internet: www.fundacjakos.pl

Konto w Banku Pekao SA:

29 1240 5963 1111 0000 4798 5908

KRS: 0000171741

NIP: 113-24-53-006

REGON: 015564001

 

Jak przystąpić do Korpusu Ochotników Specjalistów?

  1. Zapoznaj się ze Statutem KOS,
  2. Zapoznaj się z Regulaminem Korpusu, a jeśli go akceptujesz, pobierz formularz Zgłoszenie Wolontariusza do Korpusu Fundacji KOS,
  3. Wypełnij na komputerze formularz zgłoszenia, wydrukuj, podpisz, zaopatrz w fotografię i wyślij pocztą na adres: Fundacja KOS, Francuska 4, 03-906 Warszawa; jeśli nie wszystkie dane mieszczą się na stronie nr 1, podaj je na stronie nr 2 lub w załączniku o dowolnej formie np. Twój CV,
  4. Wypełniony formularz (w stopniu jaki potrafisz osiągnąć, nawet bez zdjęcia, wklejonego podpisu czy nazwiska osoby wprowadzającej) prześlij także e-mailem na adres fundacja.kos@wp.pl
  5. Czekaj na kontakt z naszej strony.